Fotovoltaika

1) PORADENSTVÍ, NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉ SOUSTAVY

 • technické poradenství
 • analýza provozu v daném objektu. spotřeby elektrické energie v průběhu dne a roku
 • dimenzování fotovaltaické soustavy (optimalizace velikosti, polohy a orientace panelů, kapacita balení, velikost měniče, atd.)
 • energetická analýza objektu
 • návrh jednotlivých komponentů fotovaltaické soustavy
 • zpracování projektové dokumentace (textová a výkresová část)

2) ADMINISTRACE DOTACE, ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ PRO INSTALACI FVE A SMLOUVY S DISTRIBUTOREM

 • zajištění dokumentů pro potřeby dotace NZÚ
 • podání a vyřízení žádosti dotace NZÚ
 • zajištění stanoviska k žádosti o propojení
 • podání žadosti o licenci ERÚ
 • podání žádosti o smlouvy o připojení a podpoře výrobě elektřiny

3) REALIZACE FOTOVOLTAICKÉ SOUSTAVY

 • kompletní realizace fotovaltaické soustavy - „na klíč“
fotovaltika.jpg