Rekuperace

shutterstock_694361635-1.jpg

Co je to rekuperace?

Rekuperace totiž znamená „zpětné získávání tepla” a funguje tak, že je z domu automaticky odváděn špinavý a vlhký vzduch, který je nahrazován čerstvým, přiváděným z venkovního prostředí. A právě teplem z odchozího vzduchu je ten čerstvý ohříván. 

Má rekuperace smysl?

Instalace rekuperace má několik výhod, díky kterým má v domě smysl. Uveďme si několik pozitivních dopadů instalace vzduchotechniky s rekuperací:

  • neustálý přísun čerstvého vzduchu 
  • možnost filtrace prachů a pylů z exteriéru
  • možnost hlídání koncentrace oxidu uhličitého
  • snížení tepelných ztrát domu 
  • snížení hlukové zátěže z exteriéru (doprava, průmysl) 
  • snížení relativní vlhkosti v domě (snížení rizikace vzniku plísní u starších domů)

Instalace vzduchozechniky s rekuperací je nutná v případě výstavby pasivních rodinných domů u kterých je usilováno o získání dozace z programu Nová zelená úsporám. 

Výše podpory v případě rekonstrukce domu

  • Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 100000Kč
  • Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 75000Kč