Ostatní služby

Poskytujeme také tyto služby:

  • Měření radonu na pozemku 
  • Hydrogeologický a inženýrsko geologický průzkum 
  • Hluková studie
  • Zpracování podrobných energetický výpočtů (určení vlivu tepelných vazeb a mostů, určení vlivu stínění prosklených ploch)
  • Test vzduchotěsnosti - Blower Door Test
  • Konzultace a poradenství
  • Školení