Konstrukční systémy

Všechny typové domy v katalogu jsou zpracovány 
v šesti různých konstrukčních systémech obvodových stěn

  • tepelněizolační tvárnice
  • sendvičové konstrukce s vnějším kontaktním zateplovacím systémem
  • systém DEKPANEL

ve třech systémech založení domu

  • založení na tvárnicích ze ztraceného bednění

s podsypem Liapor

  • na desce z tepelněizolačního násypu Liapor
  • na desce z extrudovaného polystyrenu

a čtyřech systémech šikmé střešní konstrukce

  • nadkrokevní izolace TOPDEK
  • mezikrokevní zateplení minerální vatou
  • mezikrokevní zateplení minerální vatou, podkrokevní zateplení PIR deskami
  • střecha s masivní nosnou žebrovou konstrukcí

s keramickými vložkami, tepelnou izolací z desek na bázi PIR

ZALOŽENÍ DOMU

Založení na tvárnicích ze ztraceného bednění s podsypem Liapor s tepelnou izolací v konstrukci podlahy.

Tloušťka tepelné izolace v podlaze180 mm

Tloušťka podsypu Liapor250 mm

Součinitel prostupu tepla0,13 [W.m-2.K-1]

Založení na desce z tepelněizolačního násypu Liapor

Tloušťka tepelněizolačního násypu Liapor500 mm

Součinitel prostupu tepla0,13 [W.m-2.K-1]

Založení na desce z extrudovaného polystyrenu

Tloušťka tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu240 mm

Součinitel prostupu tepla0,13 [W.m-2.K-1]

Konstrukční systém č. 1

Obvodové stěny z keramických tvárnic POROTHERM

Jednovrstvé tepelněizolační zdivo z keramických tvárnic vyplněných tepelným izolantem

Card image cap

Šířka konstrukce na základové desce 500 mm
Součinitel prostupu tepla 0,14 [W.m-2.K-1]

Konstrukční systém č. 2

Obvodové stěny z pórobetonových tvárnic YTONG

Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I.

Card image cap

Šířka konstrukce na základové desce 500 mm
Součinitel prostupu tepla 0,16 [W.m-2.K-1]

Konstrukční systém č. 3

Obvodové stěny z vápenopískových cihel s vnějším kontaktním zateplovacím systémem

Sendvičová konstrukce v sobě skloubí perfektní statické a akumulační schopnosti vápenopískových cihel spolu s vnějším kontaktním zateplovacím systémem.

Card image cap

Šířka konstrukce na základové desce 175 mm
Tepelná izolace z šedého fasádního polystyrenu tl. 280 mm
Součinitel prostupu tepla 0,11 [W.m-2.K-1]

Konstrukční systém č. 4

Obvodové stěny z keramických tvárnic POROTHErM s vnějším kontaktním zateplovacím systémem

Pro eliminaci tepelných mostů a pro zvýšení užitné plochy rodinného domu je vhodnou variantou použití keramických tvárnic menší tloušťky v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem.

Card image cap

Šířka konstrukce na základové desce 300 mm
Tepelná izolace z šedého fasádního polystyrenu tl. 260 mm
Součinitel prostupu tepla 0,11 [W.m-2.K-1]

Konstrukční systém č. 5

Obvodové stěny z pórobetonových tvárnic YTONG s vnějším kontaktním zateplovacím systémem

Pórobetonová tvárnice YTONG opatřená kontaktním zateplovacím systémem výrazně snižuje výsledný součinitel prostupu tepla obvodové konstrukce.

Card image cap

Šířka konstrukce na základové desce 250 mm
Tepelná izolace z šedého fasádního polystyrenu tl. 240 mm
Součinitel prostupu tepla 0,11 [W.m-2.K-1]

Konstrukční systém č. 6

Obvodové stěny z masivních dřevěných panelů DEKPANEL s vnějším kontaktním zateplovacím systémem

Ověřený konstrukční systém dřevostaveb z masivních šroubovaných dřevěných panelů DEKPANEL D, které jsou vyráběny v několika konstrukčních variantách podle účelu použití v konstrukci. Základní třívrstvý panel tloušťky 81 mm pro obvodové stěny je opatřen vzduchotěsnicí fólií vloženou pod vnější vrstvu prken.

Card image cap

Šířka konstrukce na základové desce 81 mm
Tepelná izolace z šedého fasádního polystyrenu tl. 280 mm
Součinitel prostupu tepla 0,11 [W.m-2.K-1]