Doplňkové projekty

Rádi Vám k projektové dokumentaci zpracujeme následující doplňkové projekty:

  • projekty přípojek (vodovodní, kanalizační, plynovodní)
  • projekt žumpy
  • projekt čističky odpadních vod (ČOV)
  • projekt vjezdu
  • projekt plotu
  • projekt centrálního vysavače
  • energetickou studii vhodnosti objektu 
  • položkový rozpočet a výkaz výměr

shutterstock_1228154404-1.jpg