Obsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace pro stavební řízení zpracovaná v souladu s legislativou obsahuje veškerou technickou dokumentaci potřebnou dle vyhlášky 405/2017 Sb. Projektová dokumentace zároveň splňuje a obsahuje veškeré náležitosti dotačního programu Nová zelená úsporám.

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

 • A, B – Průvodní a souhrnná technická zpráva 
 • C – Situační výkresy 
 • D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení
 • D.1.2 – Stavebně-konstrukční řešení
 • D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení
 • D.1.4 -  Technické prostředí staveb
  • Zařízení zdravotně technických instalací
  • Zařízení pro vytápění staveb – Ústřední vytápění
  • Zařízení nuceného větrání - rekuperace
  • Zařízení silnoproudé elektrotechniky
 • E.5 - Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Odborný posudek pro Novou zelenou úsporám
  • Konstrukční detaily obálky budovy
  • Energerický posudek
  • Krycí list 
obsah dokumentace.jpg