Typový projekt domu

Naše typové rodinné domy splňují všechny požadavky dotačního programu Nová zelená úsporám

fajfka3.png

Samozřejmostí je, že všechny domy splňují kritéria dotačního programu Nová zelená úsporám v oblasti B – výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Na domy lze získat dotaci až 450 000 Kč. Cena projektové dokumentace typového pasivního domu se pohybuje od 85 000 Kč do 155 000 Kč v závislosti na velikosti, tvaru, preferovaného konstrukčního a technologického řešení objektu. 

 

Dotaci lze čerpat i na projekt rodinného domu až do výše 35 000 Kč.

 

Výsledná cena projektu typového pasivního domu se poté pohybuje od 50 000 Kč do 120 000 Kč. Obsah projektové dokumentace je uveden na této stránce. Na dokumentaci je možné čerpat dotaci ve výši 35 000 Kč vč. DPH.

 

Uvedená základní cena (cena od) u typového domu odpovídá tomuto technickému řešení:

 

Konstrukční řešení:

   

   založení domu na základových pasech

   zdivo keramické Porotherm tl. 300mm se zatepelním z šedého polystyrénu tl. 240mm

   stropy systémové Porotherm

   u sedlových střech použita nadkrokevní tepelná izolace s možností přiznání střešních krokví (řešení bez sádrokartonového podhledu) 

   u střech s vodorovným podhledem použita PIR tepelná izolace kombinovaná s minerální tepelnou izolací

   okna a dveře Windek PVC Clima Star 82 umístěny do vnějšího lice obvodové stěny

 

Technologické řešení:

 

   primárním tepelným zdrojem pro vytápění a ohřev teplé vody je tepelné čerpadlo Regulus EcoAir v provedení vzduch/voda 

   vytápění podlahové Rehau 

   teplá voda akumulována v kombinovaném akumulačním zásobníku Regulus DUO 390 /130 o celkovém objemu 387l

   uvažováno s centrální vzduchotechnickou jednotkou Regulus Kinetic Plus B

   vzduchotechnické rozvody provedeny z pevného potrubí SPIRO vedených ve stropních podhledech 

   pro možnost čerpání nejvyšší úrovně dotace B.2 je zpravidla nutné uvažovat s instalací fotovoltaické domovní elektrárny o potřebním výkonu (2,0 - 3,5 kWp)

 

V případě požadavkům na úpravu konstrukčního a nebo technologického řešení bude cena projektu, oproti uváděné základní ceny (ceny od), vyšší.