Typový projekt domu

Typový projekt pasivního domu je pro vás to pravé, pokud hledáte projekty, které:

  • jsou prověřené
  • cenově dostupné
  • rychle dodané
  • poskytují realistickou představu o výsledku
  • poskytují široké možnosti výběru

Domy splňují požadavky dotačního programu Nová zelená úsporám

Jednotlivé domy jsou zpracovány v šesti konstrukčních systémech, u každého domu je zároveň schéma s vhodnou orientací domu vůči světovým stranám. Samozřejmostí je, že všechny domy splňují kritéria dotačního programu Nová zelená úsporám v oblasti B – výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Na domy lze získat dotaci až 450 000 Kč. Cena projektové dokumentace typového pasivního domu se pohybuje od 69 700 Kč do 90 600 Kč v závislosti na velikosti, tvaru, preferovaného konstrukčního a technologického řešení objektu. 

Dotaci lze čerpat i na projekt rodinného domu až do výše 35 000 Kč. Výsledná cena projektu typového pasivního domu se poté pohybuje od 34 700 Kč do 55 600 Kč.

Obsah projektové dokumentace je uveden na této stránce. Na dokumentaci je možné čerpat dotaci ve výši 35 000 Kč vč. DPH.